Cảm biến COD ZWQ-CND1

Cảm biến COD ZWQ-COD1 có thể được sử dụng để phát hiện giá trị Nhu cầu oxy hóa học của chất lượng nước. Nó có thể được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt và dữ liệu giám sát ổn định và đáng tin cậy.