Thông báo pháp lý

Mục đích và loại dữ liệu cá nhân của quy trình ZATA

Quản lý quan hệ khách hàng; hoạt động của cửa hàng trực tuyến và Trang web

Zata thường thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của những người liên hệ với khách hàng của Zata, khách truy cập Trang web và người dùng cửa hàng trực tuyến. Dữ liệu cá nhân được thu thập trực tiếp từ người liên hệ của khách hàng liên quan đến việc khách hàng yêu cầu báo giá hoặc đặt hàng các sản phẩm hoặc dịch vụ của Zata, từ việc sử dụng Trang web hoặc trực tiếp từ người liên hệ của khách hàng thông qua quá trình đăng ký đến cửa hàng trực tuyến.

Dữ liệu cá nhân được Zata thu thập và xử lý có thể bao gồm:

  • Chi tiết liên hệ (ví dụ: tên, địa chỉ email, số điện thoại);
  • Thông tin liên quan khác do bạn cung cấp khi bạn đăng ký cửa hàng trực tuyến hoặc đặt mua bản tin hoặc nội dung thông tin khác trên Trang web; Và
  • Thông tin được thu thập về bạn khi bạn sử dụng cửa hàng trực tuyến Vaisala (ví dụ: địa chỉ IP, dữ liệu nhật ký web).

Dữ liệu cá nhân được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ (chẳng hạn như vận chuyển sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng) và để quản lý và phát triển mối quan hệ khách hàng;
  • Các hoạt động tiếp thị (chẳng hạn như tiếp thị qua email có mục tiêu và cá nhân hóa Trang web);
  • Phát triển dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng (chẳng hạn như bằng cách tối ưu hóa và cá nhân hóa Trang web).

Cơ sở xử lý dữ liệu cá nhân là để thực hiện thỏa thuận được ký kết giữa Zata và khách hàng hoặc vì lợi ích hợp pháp của Zata bao gồm quản lý báo giá và nhận đơn đặt hàng, cũng như phát triển và quản lý mối quan hệ khách hàng, chức năng kinh doanh, tiếp thị và thông tin liên lạc.

Tiếp thị

Zata có thể nhận và thu thập dữ liệu cá nhân (bao gồm tên và email) từ cơ sở dữ liệu tiếp thị được cung cấp cho Vaisala bởi các bên thứ ba hoặc các nguồn công cộng như Google, LinkedIn và danh sách thành viên và người tham gia của các tổ chức liên quan đến kinh doanh và sự kiện khác nhau có liên quan đến Hoạt động kinh doanh của Zata.

Dữ liệu cá nhân được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Liên hệ với khách hàng tiềm năng; Và
  • Các hoạt động tiếp thị (chẳng hạn như tiếp thị qua email có mục tiêu).

Cơ sở xử lý dữ liệu cá nhân là lợi ích chính đáng của Zata trong việc quảng bá và tiếp thị dịch vụ tới khách hàng tiềm năng.

Nhà cung cấp và đối tác kinh doanh

Zata thường thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của đại diện của nhà cung cấp và đối tác kinh doanh nhằm mục đích thực hiện thỏa thuận được ký kết giữa Zata và công ty mà chủ thể dữ liệu đại diện.

Dữ liệu cá nhân được sử dụng để thực hiện thỏa thuận và quản lý mối quan hệ giữa Zata và nhà cung cấp/đối tác kinh doanh.

Cơ sở để xử lý dữ liệu cá nhân là việc thực hiện thỏa thuận giữa Zata và nhà cung cấp/đối tác kinh doanh hoặc lợi ích hợp pháp của Vaisala trong việc quản lý mối quan hệ nhà cung cấp/đối tác kinh doanh.

Chuyển dữ liệu cá nhân

Zata không chuyển hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi cần thiết để xử lý yêu cầu báo giá hoặc thực hiện đơn đặt hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cung cấp thông tin cần thiết cho các công ty liên quan đến tài chính, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và vận tải có liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ sau bán hàng được ủy quyền, cũng như phản hồi các yêu cầu của bạn hoặc trả lời các câu hỏi của bạn, hoặc khi cần thiết để bảo vệ Zata, người dùng Trang web của Zata và/hoặc các quyền, tài sản và/hoặc sự an toàn của công chúng.

Zata có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân trong Tập đoàn các công ty Zata cho các mục đích được mô tả trong Chính sách này. Việc chia sẻ như vậy có thể liên quan đến việc truyền dữ liệu đến và đi từ các quốc gia khác nơi Zata hoạt động, có hoạt động kinh doanh hoặc hiện diện. Zata có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thực hiện các chiến dịch tiếp thị của mình. Vì mục đích thực hiện các chiến dịch tiếp thị như vậy, Zatamay chuyển dữ liệu cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Ngoài ra, Zata có thể chia sẻ chi tiết liên hệ và dữ liệu hành vi trực tuyến của bạn, chẳng hạn như lượt truy cập Trang web, với các đối tác kênh bán hàng nhằm mục đích bán hàng và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ của Vaisala.

Vì Zata cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn nên Zata không bán hoặc chuyển dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba vì mục đích quảng cáo của họ.

Zata có thể chuyển thông tin của bạn cả trong và ngoài Liên minh Châu Âu. Việc chuyển giao như vậy sẽ được thực hiện tuân thủ luật hiện hành và các biện pháp bảo vệ cần thiết, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban EU, các quyết định thỏa đáng, các quy tắc ràng buộc của công ty hoặc khuôn khổ Bảo vệ quyền riêng tư của Hoa Kỳ, nhằm đảm bảo mức độ bảo vệ đầy đủ cho dữ liệu cá nhân.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Zata nỗ lực thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn việc truy cập trái phép và sử dụng không đúng cách dữ liệu cá nhân của bạn. Zata duy trì Hệ thống quản lý bảo mật thông tin để bảo mật thông tin, bao gồm cả dữ liệu cá nhân. Thông tin được coi là bảo mật chỉ khi tính toàn vẹn của nó có thể được duy trì, tính sẵn có của nó được đảm bảo và tính bảo mật của nó được bảo toàn. Các chính sách và quy trình bảo mật thông tin của Zata đảm bảo bảo vệ thông tin khỏi việc xem, sửa đổi, phổ biến hoặc phá hủy trái phép và cung cấp các cơ chế khôi phục cần thiết khỏi sự phá hủy, thay đổi hoặc mất mát vô tình cũng như cố ý. Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân chỉ được giới hạn ở những nhân viên, giám đốc, cán bộ, nhà thầu và nhà cung cấp dịch vụ của Zata, những người cần xử lý dữ liệu cá nhân như một phần nhiệm vụ của họ.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Zata lưu giữ dữ liệu cá nhân trong một khoảng thời gian hợp lý, không vượt quá bất kỳ yêu cầu hoặc giới hạn pháp lý nào. Dữ liệu cá nhân sẽ bị xóa theo quy trình lưu giữ dữ liệu của Zata.

Tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật

Nếu Zata bị pháp luật, lệnh của tòa án hoặc quy trình tư pháp khác buộc phải tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho tòa án hoặc bên thứ ba, Zata sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn bằng cách sử dụng thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp. Theo đây, bạn ủy quyền cho Zata tiết lộ bất kỳ thông tin nào được thu thập về bạn cho bất kỳ mục đích nào nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiết lộ thông tin liên quan đến điều tra vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc hoạt động bất hợp pháp khác hoặc có thể khiến Vaisala phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Quyền lợi của bạn

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thực hiện quyền yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình và/hoặc quyền xóa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân không đầy đủ, không chính xác, không cần thiết hoặc lỗi thời bằng cách liên hệ với Vaisala. Bạn cũng có quyền yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, nếu có. Xin lưu ý rằng bằng cách yêu cầu Zata xóa dữ liệu cá nhân của bạn, Zata có thể không cung cấp được cho bạn hoặc công ty chủ lao động của bạn các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin mà bạn đã yêu cầu hoặc đặt hàng. Bạn luôn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền.

Bánh quy

Trang web có thể được sử dụng cho mục đích thông tin mà không tiết lộ danh tính của bạn cho Vaisala và không cung cấp cho Zata bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Tuy nhiên, Zata sử dụng “cookie” để nhận biết khách truy cập quay lại là người dùng duy nhất. Cookie là những phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn chứ không phải trên Trang web. Bản thân cookie không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Bằng cách hiển thị cách thức và thời điểm khách truy cập sử dụng Trang web, Zata có thể tiếp tục cải thiện chúng. Nếu bạn không muốn nhận cookie hoặc muốn được thông báo khi chúng được đặt, bạn có thể đặt trình duyệt web của mình làm như vậy nếu trình duyệt của bạn cho phép. Nếu bạn từ chối cookie, Zata sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nào trong lần truy cập của bạn nhưng làm như vậy sẽ yêu cầu bạn nhập lại một số thông tin nhất định trong mỗi lần truy cập hoặc ngăn Vaisala tùy chỉnh các tính năng của Trang web theo sở thích của bạn.

Zata có thể liên kết thông tin được lưu trữ trong cookie với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bạn gửi qua các biểu mẫu trực tuyến khi truy cập Trang web. Hơn nữa, Zata theo dõi số liệu thống kê tổng hợp, chẳng hạn như địa chỉ giao thức Internet, hệ điều hành máy tính, loại trình duyệt của bạn và địa chỉ của bất kỳ trang web giới thiệu nào cũng như thông tin chung về mô hình lưu lượng truy cập của Trang web và thông tin liên quan. Zata thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của khách truy cập Trang web để tạo trải nghiệm Trang web được cá nhân hóa.

Thay đổi chính sách

Zata có thể thay đổi Chính sách này hoặc thay đổi, sửa đổi hoặc thu hồi quyền truy cập vào Trang web hoặc nội dung của Trang web bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo. Ngày có hiệu lực của phiên bản Chính sách này đã được đăng ở trên để bạn tham khảo. Nếu Zata thay đổi Chính sách này dẫn đến thay đổi bất lợi, quan trọng trong cách Zata thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, Zata sẽ đăng thông báo về thay đổi đó trên Trang web.

Chi tiết liên hệ

Dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý bởi Zata, một công ty được tổ chức và tồn tại theo luật pháp Hồng Kông có văn phòng đăng ký tại RM 1302 13/F CHEONG K. BUILDING 84-86 DES VOEUX ROAD CENTRAL, Hong Kong. Chính sách này được điều chỉnh bởi luật pháp Phần Lan, ngoại trừ việc lựa chọn các điều khoản luật.

Bạn có thể liên hệ với Zata bất cứ lúc nào để kiểm tra dữ liệu cá nhân do Zata thu thập. Bạn có thể liên hệ với Zata bằng cách gửi email đến địa chỉ sau: info [at] zataiot.com.

Zata cố gắng giải quyết mọi bất đồng thông qua thương lượng nhưng cần chỉ ra rằng bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền.