Máy hiệu chuẩn nhiệt độ

Bộ hiệu chuẩn nhiệt độ ZATA chủ yếu được sử dụng để đo và xác nhận độ chính xác đo của cảm biến nhiệt độ, chủ yếu ở các đơn vị đo lường và phòng thí nghiệm khác nhau, nhưng cũng để hiệu chuẩn tại nhà máy của các nhà sản xuất cảm biến nhiệt độ. Phạm vi nhiệt độ là từ -60°C đến 300°C với độ phân giải lên tới 0,001°C. Độ chính xác toàn dải lên tới 0,02 ° C.