Trạm thời tiết nhỏ gọn / Cảm biến thời tiết nhỏ gọn tất cả trong một

Có nhiều cấu hình linh hoạt trong các trạm thời tiết nhỏ gọn, Vì đo gió dựa trên nguyên lý siêu âm nên gọi là “Trạm thời tiết siêu âm”.

Nó cũng được gọi là Trạm thời tiết Micro/Di động/Di động vì kích thước nhỏ và dễ dàng xử lý.

Nó có thể xuất ra giao thức Modbus. Sau đó gọi là “Trạm thời tiết Modbus“.

Đối với ứng dụng chi tiết của bạn, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia kỹ thuật của chúng tôi để đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp.