Cảm biến chất lượng không khí ZAQ tất cả trong một

Trên đèn đường thông minh

Khi đèn đường đi theo con đường của thành phố, các đặc điểm phân bố đường phố, chẳng hạn như các mạch máu và dây thần kinh bao phủ cơ thể thành phố, đồng thời có các đặc điểm ba ngôi, là yếu tố chính của thành phố thông minh.

Vì vậy, đèn đường thông minh sẽ là địa điểm đầu tiên đổi mới thành phố thông minh và là ngưỡng cửa chính để thành phố tiến tới quá trình trí tuệ.

Trong tương lai, việc xây dựng thành phố thông minh và đèn đường thông minh sẽ phát triển cùng với việc xây dựng đám mây, xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc và xây dựng trạm cơ sở vĩ mô.

Hãy đi sâu vào ngay.