Trạm giám sát chất lượng không khí ngoài trời ZAQ380

Trạm giám sát chất lượng không khí ngoài trời ZAQ380 từ các trạm ZAQ-Series. Đo nhiệt độ, độ ẩm tương đối, áp suất không khí, tốc độ gió, hướng gió, lượng mưa, bức xạ, UVI, PM2.5, PM10, tiếng ồn. Chuẩn đầu ra RS485.

Cảm biến gió chính xác sử dụng phương pháp vi sai thời gian chạy để xác định tốc độ gió và hướng gió. Thông qua tối ưu hóa phần cứng và cải tiến thuật toán, có thể theo dõi phạm vi tốc độ gió lớn 60m/s và không xảy ra hiện tượng nhảy dữ liệu ở nhiệt độ thấp - 40 độ C.

Sử dụng cảm biến đo mức ngoài trời có độ chính xác cao để ngăn chặn sự ngưng tụ một cách hiệu quả, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm có mức bảo vệ IP67 và cảm biến áp suất có mức bảo vệ IP68, cũng có thể được sử dụng ổn định trong môi trường khắc nghiệt ngoài trời.

Chúng tôi sử dụng nguyên lý áp điện để theo dõi lượng mưa và đồng hồ tích hợp có thể tự thiết lập lại dữ liệu lượng mưa. Sử dụng bộ tách sóng quang silicon để theo dõi bức xạ mặt trời và UVI, với thời gian phản hồi dưới 1 giây. Phương pháp phát hiện hạt vật chất qua đường hô hấp của chúng tôi phù hợp hơn với điều kiện môi trường thực tế, đồng thời sử dụng công nghệ Mems để thu thập dữ liệu tiếng ồn có tốc độ phản hồi nhanh hơn và độ chính xác cao hơn.