Trạm quan trắc chất lượng không khí ngoài trời ZAQ620

Trạm giám sát chất lượng không khí ngoài trời ZAQ620 từ các trạm ZAQ-Series. Đo nhiệt độ, độ ẩm tương đối, CO, SO2, NO2, O3, PM2.5, PM10. Chuẩn đầu ra RS485.

Cảm biến điện hóa trạng thái rắn mà chúng tôi sử dụng để phát hiện các loại khí trong môi trường có khả năng thích ứng với môi trường rộng hơn và tuổi thọ dài hơn so với các phương pháp điện hóa truyền thống.

Sử dụng cảm biến đo mức ngoài trời có độ chính xác cao để ngăn chặn sự ngưng tụ một cách hiệu quả, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm có mức bảo vệ IP67, cũng có thể được sử dụng ổn định trong môi trường ngoài trời khắc nghiệt.