Trạm giám sát chất lượng không khí ngoài trời ZAQ660

ZAQ660 Outdoor Air Quality Monitoring Station from the ZAQ-Series stations. Measurement of temperature, relative humidity, air pressure, wind speed, wind direction, rainfall, CO, SO2, NO2, O3, PM2.5, PM10, noise. RS485 output standard.

Cảm biến gió chính xác sử dụng phương pháp vi sai thời gian chạy để xác định tốc độ gió và hướng gió. Thông qua tối ưu hóa phần cứng và cải tiến thuật toán, có thể theo dõi phạm vi tốc độ gió lớn 60m/s và không xảy ra hiện tượng nhảy dữ liệu ở nhiệt độ thấp - 40 độ C.

Sử dụng cảm biến đo mức ngoài trời có độ chính xác cao để ngăn chặn sự ngưng tụ một cách hiệu quả, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm có mức bảo vệ IP67 và cảm biến áp suất có mức bảo vệ IP68, cũng có thể được sử dụng ổn định trong môi trường khắc nghiệt ngoài trời.

We use piezoelectric principle to monitor rainfall, and the built-in clock can reset rainfall data by itself. Our method of detecting particulate matter through inhalation is more in line with actual environmental conditions.