Máy đo mưa xô lật ZDR

Máy đo mưa nghiêng phù hợp với WMO là công cụ tiêu chuẩn để theo dõi dữ liệu lượng mưa trong các ngành công nghiệp khác nhau. Nó có thể được sử dụng để phân tích truy xuất nguồn gốc của các ứng dụng khác nhau.