Cảm biến/máy dò sương mù ZFD

Máy dò sương mù ZFD được sử dụng để điều khiển còi sương mù và đèn hàng hải khi tầm nhìn thay đổi do hoàn cảnh thời tiết thay đổi. Khối lượng nhỏ nhất thế giới, khoảng cách phát hiện xa nhất và máy dò sương mù ứng dụng đại dương với chi phí thấp nhất.