Trạm thời tiết tự động

Trạm thời tiết quân sự ZMT

Trạm thời tiết quân sự/trạm khí tượng dã chiến di động chủ yếu được sử dụng trong các hệ thống chiến đấu quân sự, có thể đáp ứng môi trường khắc nghiệt. Bằng cách theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ gió, áp suất, lượng mưa và các thông tin khác, họ có thể phản ứng với việc đánh giá tác động của sự thay đổi thời tiết đối với thiết bị vũ khí và liên kết nhân sự. Nó cũng có thể hướng dẫn các hệ thống đạn đạo để giảm tổn thất đạn dược hơn nữa và cải thiện độ chính xác của đòn đánh.