Trạm thời tiết tự động

Trạm thời tiết nhà máy điện mặt trời ZPVS

Trạm khí tượng quang điện ZPVS / Trạm khí tượng phát hiện quang điện nhỏ là một thiết bị khí tượng chuyên nghiệp được ứng dụng đặc biệt trong lĩnh vực quang điện, có thể giám sát các chỉ số khí tượng chuyên nghiệp như hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ khí quyển, độ ẩm khí quyển, áp suất khí quyển, nhiệt độ bảng điều khiển phía sau, nhật xạ kế, nhật xạ kế, nhật xạ kế ngang, nhật xạ kế nghiêng, ô nhiễm bụi bảng, v.v.

Tính toán sản lượng điện lý thuyết thông qua hệ thống và so sánh với sản lượng điện trực tiếp thực tế để thu được giá trị hiệu suất chuyển đổi quang điện. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc hướng dẫn các hệ thống phát điện quang điện nhằm cải thiện hiệu suất phát điện.