Cảm biến độ dẫn điện ZWQ-CND1

Cảm biến độ dẫn điện ZWQ-CND1 có thể được sử dụng để phát hiện giá trị độ dẫn điện của chất lượng nước. Nó có thể được sử dụng trong môi trường khắc nghiệt và dữ liệu giám sát ổn định và đáng tin cậy.